Výchovný poradce

Péče o žáky speciálními vzdělávacími potřebami, práce s nadanými žáky. Zajištění spolupráce s poradenskými a jinými orgány státní správy. Poradenství při výběru vhodné SŠ, vydávání přihlášek, informace o přijímacím řízení. Pomoc při řešení problémů žáků: školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, obtížné životní situace. Spolupráce s metodikem prevence.

Pavla Kinczerová – 1. stupeň
Konzultace po telefonické domluvě kdykoliv
tel. 318822403
e-mail: pavlakinczerova(at)seznam(dot)cz

Jiří Šibrava – 2. stupeň
Konzultace: po domluvě kdykoliv
tel: 318822403
e-mail: j(dot)sibrava(at)propojeni(dot)cz
Případné dotazy rád zodpovím.

Důležité termíny:

přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30.11. 2019

přijímací zkoušky na obory vzdělání s talentovou zkouškou: od 2. do 15. 1. 2020

 přihlášky na SŠ bez talentové zkoušky: do 1.3.2020

přijímací zkoušky na střední školy s maturitou:   povinná písemná jednotná zkouška z ČJ a M , čtyřletá gymnázia a střední školy s maturitou: od 12. do 28. dubna 2020

přijímací řízení na ostatní obory: 22.4. – 30.4.2020

zápisový lístek: ZŠ vydá do 15.3.2020, žák odevzdá řediteli SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí

Žáci pro 1. kolo přijímacího řízení mohou podat 2 přihlášky příslušným středním školám.

 

 

 

 

                                         

                           

        2013  ©  2. základní škola - škola Propojení Sedlčany  |   Přihlásit se