Projekty ESF

eu-velke

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Šablony II – Povinná publicita
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Šablony I – Povinná publicita

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výzvy vyhlášené v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 57

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpora aktivit a inovativních metod ve výuce je cílem naší účasti v grantu Kompetence v praxi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ve školním roce 2013-14 se účastníme projektu pod patronací SOU Sedlčany o.p.s. Hrajeme si s řemesly II, který navazuje na „jedničku“ z let 2011-12. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality počátečního odborného vzdělávání na střední škole a podpora motivace žáků základní školy pro přípravu v technických a řemeslných oborech.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V rámci možnosti čerpání dotací z evropských strukturálních fondů se naše škola zúčastnila v termínu 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011 projektu Rozvoj programů pro žáky se vzdělávacími potřebami, registrační číslo GP:CZ.1.07/1.2.05/01.0012.

                                         

                           

        2013  ©  2. základní škola - škola Propojení Sedlčany  |   Přihlásit se