Projekt EU a ČR „Ovoce do škol“

Naše škola se účastní tohoto projektu od školního roku 2009-10.

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela zdarma všichni žáci 1. – 5. tříd.

Cílem projektu „Ovoce do škol“ je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí,  zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Projekt „Ovoce do škol“ spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.

Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73% a Česká republika 27%.

Projekt „Ovoce do škol“ se řídí Nařízením Rady ES č. 13/20009, Nařízením Komise ES č. 288/2009 a Nařízením vlády č. 478/2009.

                                         

                           

        2013  ©  2. základní škola - škola Propojení Sedlčany  |   Přihlásit se