O škole »» Úspěchy žáků

>> PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – GASOŠE Sedlčany

Uvádíme přehled výsledků našich žáků do primy víceletého gymnázia za poslední roky. Přijímací zkoušky na střední školy (na čtyřletá gymnázia, obchodní akademie, zdravotní a průmyslové školy, jiné odborné školy…) se nekonají, protože probíhá pouze formální řízení (jsou víceméně přijati všichni žáci). Pouze zkoušky na víceleté gymnázium, kde se provádí konkurenční výběr, jsou jedinou smysluplnou informací.

>> STUDIJNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ

Přinášíme přehled výsledků z předmětových nebo oborových soutěží a olympiád. Kromě jména žáka, názvu soutěže a pořadí umístění uvádíme také stupeň soutěže (oblast, okres, kraj, republika)

>> TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Každoročně jsou naši žáci testování různými srovnávacími testy společností CERMAT, SCIO, KALIBRO. Srovnává se úspěšnost správných odpovědí s jinými respondenty anebo pomocí percentilu*.

Pokaždé žák obdrží své vlastní individuální hodnocení, pouze u některých testů a v některých ročnících máme možnost porovnání celkových výsledků za školu – ve srovnání s jinými školami.

* percentil vyjadřuje, jak se jednotlivý účastník umístil v rámci všech ostatních účastníků, nebo jinak vyjádřeno, kolik procent ostatních účastníků dosáhlo horšího výsledku než o­n (např. umístil-li se účastník na 93. percentilu, znamená to, že předstihl 93 % ostatních a jen 7 % ze všech testovaných bylo lepších než o­n).

                                         

                           

        2013  ©  2. základní škola - škola Propojení Sedlčany  |   Přihlásit se